?

Log in

No account? Create an account
i'm the reason
monsters hide under the bed
September 8th, 2017 
02:24 pm - # 134
11
Who cares if one more light goes out
In the sky of a million stars?


zmiany nie przychodzą łatwo.
potrzebujemy zmian. czasami popełniamy zmiany pod wpływem otoczenia, presji społeczeństwa, chwilowej niepoczytalności, innym razem to życie wymusza je w nas.
jak przewartościować swoje życie? od czego najlepiej zacząć owe zmiany? małymi krokami, czy rzucić się na głęboką wodę?
co w wypadku, jeśli wcześniej nie było check pointu?
jak znaleźć w sobie siłę, by pod ostrzałem niezrozumienia nie zmienić decycji?


...palcem po szybie...


kiedy można się poddać?
This page was loaded Dec 16th 2018, 2:45 pm GMT.