?

Log in

No account? Create an account
i'm the reason
monsters hide under the bed
# 128 
12/19/2014 10:46 pm
death
czasami jest tak, że zmieniamy zdanie.
zmieniamy je pod wpływem różnych czynników: opinii innych, presji otoczenia, uzyskania dodakowych informacji.
czasami jest tak, że wraz z dojrzewaniem zmieniamy postrzeganie różnych spraw.
częściowo dopasowujemy się do oczekiwań innych, częściowo jest to skuek poszerzenia horyzontów myślowych i zmiany zainteresowań.
a czasami jest to kwestia okoliczności w jakich rozważamy pewne sprawy.

trudno pozostać spokojnym, gdy świat się zmienia.

oko cyklonu.


co więcej?
zima bez zimy nie nastraja pozytywnie, a czyhające zmiany zmuszają do przewartościowania swojego świata.


co tak naprawdę liczy się w życiu?
This page was loaded Dec 16th 2018, 2:52 pm GMT.