?

Log in

No account? Create an account
i'm the reason
monsters hide under the bed
# 129 
02/25/2015 10:20 am
dreams 2
wiara w szczęśliwe zakończenie.
mamy zapisane to w genach.
jakakolwiek nie byłaby sytuacja, jakkolwiek racjonalnie, rozsądnie nie podchodziłoby się do sprawy, jakiekolwiek pesymistycznie nastawienie nie towarzyszyłoby nam od początku to wierzymy, że wszystko skończy się dobrze.

tego uczy lukrowany świat.
a potem urojenia zderzają się z rzeczywistością i człowiek skulony pod kocykiem w kącie zastanawia się, gdzie popełnił błąd i dlaczego świat jest taki niesprawiedliwy.

jak przygotować się do walki z brutalnością świata?


oko cyklonu mode on.
jak pozostać spokojnym, gdy zmiany niechybne powodują palpitacje serca i umieranie komórek jedna za drugą?

jak odnaleźć siebie pośród chaosu uczuć?


co robić, gdy szansa na szczęście znika za horyzontem, a my jesteśmy zamknięci za kryształową ścianą słów?
maybe someday I'll see you again and you'll look into my eyes and call me your friend...
This page was loaded Dec 16th 2018, 2:38 pm GMT.